เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมาของ "บ้านควาย"

     หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันง่าย ๆ ว่า "บ้านควาย" จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2545 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 70 ไร่ ติดถนนทางหลวงหมายเลข 340  ซึ่งเป็นถนนสายหลักของอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านควาย เป็นโครงการที่สะท้อนถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวไทยชนบทในสมัยก่อน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับควาย 

     สำหรับการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เน้นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ อันดับที่ 1 คือเน้นอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องควาย  อันดับที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องข้าว เพราะจังหวัดสุพรรณบุรี ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านเกษตรกรรม คือการทำนา เป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวติด 1 ใน 5 ของประเทศ

     หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญของควาย ซึ่งอยู่คู่กับชาวนาไทยมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ช่วยในเรื่องของการผลิตข้าว การทำไร่ ไถนา เพื่อเป็นอาหารป้อนให้กับคนทั้งประเทศ เป็นเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากของชาวนาไทย ซึ่งสอดคล้องกับในยุคปัจจุบัน ถือว่าเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ของควายหมดสิ้นแล้ว ควายจึงหมดภาระหน้าที่ ในการทำไร่ไถนา ซึ่งกระนั้นเองทำให้ควายลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

     หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จึงเป็นจุดหนึ่ง ที่ช่วยให้ควายอยู่คู่กับชาวนาไทยตลอดไป อีกหนึ่งส่วนคือเป็นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐ โดยการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ในการทำมาหากิน และประกอบอาชีพเพื่อยังชีพอย่างพอเพียงบ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

เวลาเปิดทำการของบ้านควาย

 • การเปิดทำการ : เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
 • เวลาเปิด  : 09.00 – 18.00 น.

รอบการแสดง

 • วันธรรมดา มี 2 รอบ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 11.00 – 11.30  น. และเวลา 15.00 – 15.30 น.
 • วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มี 3 รอบ เช้า เวลา 11.00 – 12.00 น., รอบบ่ายเวลา 14.30 – 15.30 น. และ เย็น 16.00 – 17.30  น.

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : 222 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
 • โทรศัพท์ : 081-358-7347
 • สุพรรณบุรี โทร : 035-582-591-2 โทรสาร : 035-581-668
 • กรุงเทพฯ โทร : 02-270-0396-7 โทรสาร : 02-270-0395
 • บ้านไทย รีสอร์ท โทร : 035582891-2 , 08-6345-9815 โทรสาร :035-581-668
 • เว็บไซต์ : buffalovillages.com
 • e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Facebook : buffalovillages

บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
* ขอบคุณภาพประกอบจาก หมูบ้านอนุรักควายไทย "บ้านควาย"

แผนที่การเดินทางไปหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย)

บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี