เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

พิธีตักบาตรเทโว จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

     พิธีตักบาตรเทโว จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 นี้ จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 หลังจากวันออกพรรษา ตามประเพณีของชาวพุทธ ซึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามวัดต่าง ๆ ก็มีพิธีตักบาตรเทโวขึ้นพร้อม ๆ หรือในวัน-เวลาที่ใกล้เคียงกัน มีวัดใหญ่หลายวัดที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง หรือในหลายวัดที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขา ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมและร่วมพิธีตักบาตรเทโวกันมากขึ้น เนื่องจากคล้ายกับการเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโว

     ตักบาตรเทโว ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และจำพรรษาอยู่เป็นเวลา 1 พรรษา ครั้นเมื่อออกพรรษา พระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ซึ่งเรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่า "เทโวโรหณะ" ในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอรับเสด็จเพื่อตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น จนถือเป็น "ประเพณีตักบาตรเทโว" ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

งานประเพณี ตักบาตรเทโว เป็นประเพณีของชาวพุทธที่มีจัดขึ้นในทุกๆ วัด หลังจากวันออกพรรษา มีบางวัดที่จัดงานยิ่งใหญ่ มีนักท่องเที่ยวนิยมไปชมขบวนพิธี และไปร่วมตักบาตร มีดังนี้

งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2559

     ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2559 กำหนดการจัดงานวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (แรม 2 ค่ำ เดือน 11) ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 200 รูป
  • ชมการแสดงแสง สี เสียง การแสดงพุทธาภินิหาร เทโวโรหณะ
  • ชมขบวนแห่สลากภัต ตามตำนานพุทธประวัติ
  • ชมการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ (ลาวเวียง ลาวครั่ง ไทยทรงดำ ไทยพื้นถิ่น ไทย-จีน) และโรงเรียนในพื้นที่อำเภออู่ทอง
  • ชมการจัดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานราชการ การจำหน่ายสินค้า OTOP 13 ตำบล ในเขตอำเภออู่ทอง
  • โรงบุญบริการอาหาร และน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาร่วมทำบุญตลอดงาน

     ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 200 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา ขบวนนางฟ้า ขบวนกลองยาว ขบวนเปรต การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ชมนิทรรศการของดี การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภออู่ทอง ฯลฯ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน หรือผู้ที่สนใจ ร่วมทำบุญตามวันและเวลาดังกล่าว

งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก อู่ทอง สุพรรณบุรี 2559

ตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรี
* ภาพจากเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

วัดเขากำแพง

วัน-เวลา : วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

     กำหนดการจัดงานวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 08.00 น. พิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ชมขบวนเทวดา นางฟ้า และขบวนสิงโต พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วัน-เวลา : วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

     กำหนดจัดงานในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป มีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วัดหัวเขา

วัน-เวลา : วันที่ 16-18 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

     กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2559 ณ วัดหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมภายในงานพบกับ การแข่งขันโมโตครอส การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันชกมวย ฟุตบอลดาราและพบกับศิลปินนักร้อง จ่อย ไมล์ทองคำ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วัดเขานางบวช (วัดเขาขึ้น)

วัน-เวลา : วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

     วัดเขานางบวช (วัดเขาขึ้น) หรือบางคนอาจจะเรียก วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ ตั้งอยู่ที่ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จัดพิธีตักบาตรเทโว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหลวงพ่อแก่นจันทร์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดเขานางบวช และตักบาตรพระสงฆ์ เดินลงจากเขา จำนวนนับร้อยรูป ในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

งานประเพณีตักบาตรเทโว สุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-525863, 035-525880

* เรารักสุพรรณ เรียบเรียงข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ขอขอบคุณครับ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ

 

share now2