เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     บ้านยะมะรัชโช เป็นบ้านเกิดของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ด้านทิศใต้ติดถนนหมื่นหาญ , สะพานอาชาสีหมอก (ข้ามแม่น้ำสุพรรณบุรี) และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชบ้านยะมะรัชโช เคยได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ว่า "สุขุมาราม" หรือ "สุขุมาลัย" ต่อมาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ เป็น "บ้านยะมะรัชโช" ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน

บ้านยะมะรัชโช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

     เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ท่านเป็นผูที่มีคุณูปการต่อชาวสุพรรณบุรีเป็นอย่างสูง ท่านเป็นผู้ที่บริจาคเงินก้อนแรกในการก่อตั้ง "โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช" ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ทางโรงพยาบาลจึงได้ใช้ชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อของโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบัน และบ้านของท่าน ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ก็ยังคงตั้งอยู่ที่ข้างโรงพยาบาล

บ้านยะมะรัชโช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

      ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บ้านยะมะรัชโช มีสภาพเก่า ผุพังทรุดโทรม ไม่มีผู้อยู่อาศัย กลายเป็นบ้านร้าง จนทางมูลนิธิพระยาสุนทรสงคราม (ปุย สุวรรณศร) ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันทางตระกูล สุขุม และตระกูล สุวรรณศร ยกให้เป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับผิดชอบปรับปรุงดูแล

บ้านยะมะรัชโช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

     บ้านยะมะรัชโช ปัจจุบันหลังจากที่ไดรับการบูรณะแล้ว มีลักษณะเป็นเรือนไทยภาคกลาง 2 ชั้น ยกพื้นใต้ถุนโล่ง ปลูกด้วยไม้ทั้งหลัง ผนังฝาปะกน มีลักษณะเป็นเรือนหมู่ ประกอบด้วยเรือน 4 หลังล้อมรอบชานไม้

เปิดให้เข้าชม

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เปิดทำการ ทุกวัน
  • เวลา 8.00 - 15.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ร.พ.เจ้าพระยายมราช 035-514-999 ต่อ 1809
  • 082-359-0669
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 035-525-863 , 035-525-864

     ที่บ้านยะมะรัชโช ในเวลาเปิดทำการ จะมีอาสาสมัคร (จิตอาสา) จากชมรมผู้สูงอายุ ร.พ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี มาคอยให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และมีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ต้องขอบพระคุณ พี่สุพรรณ คำนวน ที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นอย่างดีครับ

บ้านยะมะรัชโช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีบ้านยะมะรัชโช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไปยัง บ้านยะมะรัชโช สุพรรณบุรี

share now

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100