เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

พระพุทธรูป นอนหงาย

     วัดพระนอน และอุทยานมัจฉา ตั้งอยู่ที่ ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดพระนอนตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน มีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือรูปปั้นพระพุทธรูปขนาดเท่าคนจริงอยู่ในลักษณะนอนหงาย ซึ่งได้ถูกขุดค้นพบในบริเวณวัดพระนอนนี้ และมีลักษณะคล้ายพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 

     วัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่สมัยอู่ทอง สุพรรณบุรี ได้มีการค้นพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำ มีลายประทับและฝาภาชนะที่มีลักษณะของภาชนะดินเผาสมัยอยุธยา เครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์เหม็ง เครื่องสังคโลก

     ในปัจจุบัน วัดพระนอน ได้รับการบูรณะให้เจริญขึ้นมาก โบราณสถานต่าง ๆ ก็ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและกราบไหว้ จะได้รับความสะดวกสบาย ในการเดินทางมาสักการะบูชา

วัดพระนอน อุทยานมัจฉา สุพรรณบุรี
วัดพระนอน และอุทยานมัจฉา สุพรรณบุรี
วัดพระนอน และอุทยานมัจฉา สุพรรณบุรี
วัดพระนอน และอุทยานมัจฉา สุพรรณบุรี

 

ติดต่อ

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระนอน สุพรรณบุรี โทร.035 543 554

แผนที่การเดินทางไป วัดพระนอน และอุทยานมัจฉา จ.สุพรรณบุรี

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่ วัดพระนอน และอุทยานมัจฉา