เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 

งาน แห่ เทียนพรรษา จังหวัด สุพรรณบุรี

     จังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดงานแห่เทียนพรรษา ซึ่งได้จัดเป็นประเพณีติดต่อกันมาทุกปี เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม-ประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย และในปีนี้ก็จะมีความยิ่งใหญ่ตระการตา ไม่แพ้ปีที่ผ่าน ๆ มา

งาน แห่ เทียนพรรษา จังหวัด สุพรรณบุรี
งาน แห่ เทียนพรรษา จังหวัด สุพรรณบุรี

     ในงานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี นั้นจะประกอบไปด้วยขบวนแห่เทียนพรรษา ของแต่ละอำเภอ ซึ่งตกแต่งแกะสลักเทียนพรรษาอย่างวิจิตรตระการตา แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน นอกจากนั้นในขบวนแห่ ยังมีการแสดงออกถึงวิถีชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านทางเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น , การแสดงพื้นบ้าน และการละเล่นต่างๆ , การฟ้อนรำที่งดงาม , ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่แต่ละอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี จะนำมาแสดงอย่างสวยงาม ซึ่งจะมีทั้งหมด 10 ขบวน (10 อำเภอ)

งาน แห่ เทียนพรรษา จังหวัด สุพรรณบุรี
งาน แห่ เทียนพรรษา จังหวัด สุพรรณบุรีงาน แห่ เทียนพรรษา จังหวัด สุพรรณบุรี
งาน แห่ เทียนพรรษา จังหวัด สุพรรณบุรีงาน แห่ เทียนพรรษา จังหวัด สุพรรณบุรี

สถานที่จัดงานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ จะมีขึ้นในเช้าวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โดยจะเริ่มเปิดงานแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณสีแยกแขวงการทางสุพรรณบุรี1 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (ใกล้หอนาฬิกา) โดยขบวนแห่ออกจากแขวงทางสุพรรณบุรีที่1 ไปทางหอนาฬิกา ตรงไปตามเส้นทางถนนมาลัยแมน มุ่งหน้าไปทางถนน 340 ไปจนถึงถนน 340 แล้ววกกลับ สิ้นสุดพิธีการแห่เทียนพรรษาบริเวณหน้าธนาคารกสิกร และจะจอดรถบริเวณหน้าธนาคารกสิกรถึงหน้าร้าน 24 บาร์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชมความสวยงามของรถเทียน แล้วจึงกลับไปจอดที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร รวมระยะทาง 1.2 กิโลเมตร 

     ภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา

     และใน เวลาประมาณ 14.00 น. จัดโชว์รถเทียนพรรษาของอำเภอ 10 อำเภอ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้ชมความงดงามวิจิตรตระการตาของต้นเทียน และทำการเฉลิมฉลองสมโภช ต่อไป

แผนที่ แห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2559 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535380 , 035-536022
 • ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-525867, 035-525880
 • www.tatsuphan.net

ความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษา

     ประเพณีแห่เทียนพรรษา เกิดมาจาก สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ พระภิกษุสงห์จึงต้องใช้เทียนในการปฏิบัติกิจต่าง ๆ แต่เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องจำวัดอยู่เป็นเวลาถึง 3 เดือน เพื่อปฏิบัตธรรม จึงเป็นการลำบาก ที่พระภิกษุจะออกไปหาซื้อเทียนมาใช้ ชาวบ้านจึงพากันรวบรวมเทียนมาหล่อหลอมเป็นเทียนเล่มใหญ่ เพื่อให้พระท่านได้ใช้จุดได้ตลอดทั้งพรรษา

     เมื่อชาวบ้านนำเทียนมาหล่อหลอมรวมกัน ด้วยความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีฝีมือทางด้านศิลปะ ก็ได้ทำการแกะสลักที่ต้นเทียน เป็นลวดลายต่าง ๆ อย่างสวยงาม หรือแม้กระทั่งการประดับประดาต้นเทียนพรรษา ด้วยข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามแต่ละท้องถิ่นจะมีอยู่เช่น ดอกไม้ , ผ้าไหม, เครื่องหวาย เป็นต้น เมื่อเสร็จแล้ว จึงได้ตั้งกองขบวน เดินทางนำต้นเทียนไปถวายที่วัด

     ด้วยความที่คนไทยทุกหมู่เหล่า มักมีความสนุกสนานรื่นเริง อีกทั้งยังมีศิลปะในการร้องรำทำเพลงที่อ่อนช้อยสวยงาม มีเอกลักษณ์ จึงเกิดเป็นขบวนแห่ ที่มีรูปแบบผสมผสานศิลป วัฒนธรรมของการฟ้อนรำ หรือการละเล่นพื้นบ้าน เข้าไปผสานเป็นหนึ่งเดียว จนเกิดเป็นประเพณีที่ดีงามสืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2559

อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา

     การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบ ๆ มาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ

 1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
 2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
 3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
 4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
 6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
 7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
 8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

ดูรูปภาพงานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี ในปีก่อน ๆ

share now