เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2560

     งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2560 โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ่อค้าประชาชนชาวสุพรรณบุรี มีความยินดี จัดงาน "งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี ประจำปี 2560" ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กันยายน 2560 พร้อมทั้งงานทิ้งกระจาดดิน ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 19 กันยายน 2560 ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) ถนนพันคำ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560

     วัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2560 ก็เพื่อกราบไหว้สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาชาวสุพรรณบุรีให้อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนั้นยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม-ประเพณีอันดีงามที่มีมาช้านานของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

 

กำหนดการ งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2560

8 กันยายน 2560

  • 8.00 น. ร่วมชมขบวนแห่ ที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม เพื่ออัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง จากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี มายังสมาคม "ตงฮั้วฮ่วยก้วง"
  • 20.00 น. ชมการแสดงมังกรทองเล่นไฟ และการแสดงเชิดสิงโตที่หน้าปะรำพิธี

9 กันยายน 2560

  • 18.00 น. ชมขบวนแห่โคมไฟ ร่วมพิธีลอยกระทง ชมการแสดงมังกรพ่นน้ำ และปล่อยสัตว์

10 กันยายน 2560

  • 15.00 น. พิธีทิ้งกระจาด ให้ทาน

19 กันยายน 2560

  • 15.00 น. ทำพิธีทิ้งกระจาดดิน

* สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับงานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2560 ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535380

 

ความเป็นมาของ ประเพณีทิ้งกระจาด

     งานทิ้งกระจาด เป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีแนวคิดคล้าย พิธีกงเต็ก เป็นการเจริญเมตตาธรรมแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนำเอาสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ตาย และของใช้อื่น ๆ มาแจกจ่ายแก่ผู้ยากจน ตามตำนานพระสูตร กล่าวว่า สมัยหนึ่งพระอานนท์กำลังบำเพ็ญสมาธิ ณ นิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ เกิดมีอสุรกายตนหนึ่ง สำแดงร่างเป็นเปรต รูปร่างผอมสูง มีแต่หนังหุ้มกระดูก ลำคอเล็กเท่ารูเข็ม เปรตนั้นได้กล่าวแก่พระอานนท์ว่า อีก 3 วัน พระเถระจะถึงแก่มรณภาพ พระอานนท์จึงถามว่าจะแก้ไขอย่างไร เปรตตอบว่า ต้องทำพิธีอุทิศเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นไทยทานแก่ฝูงเปรตทั้งหลายจึงจะรอดพ้น และพระเถระก็จะมีอายุมั่นขวัญยืน พระอานนท์จึงกราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็โปรดให้ประกอบพิธีเมตตาธรรมตามที่พระอานนท์ กราบทูล พิธีนี้จึงเกิดขึ้นและสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และเรียกกันว่า งานทิ้งกระจาด

     งานทิ้งกระจาดของสุพรรณบุรี สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้ว แต่จะจัดติดต่อกันมาตลอดหรือขาดหายไปในระยะใดบ้างนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด เท่าที่มีหลักฐานปรากฏว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2483 - พ.ศ.2487) งานทิ้งกระจาดมีสืบเนื่องมาทุกปีไม่เคยเว้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.m-culture.go.th/travel/ewt_news.php?nid=682

แผนที่การเดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

รวมภาพงานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559 คลิกที่นี่

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560

share please