เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ตักบาตรเทโว วัดเขานางบวช (วัดเขาขึ้น)

ตักบาตรเทโว 2559 วัดเขานางบวช

วัดเขานางบวช (วัดเขาขึ้น)

วัน-เวลา : วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

     วัดเขานางบวช (วัดเขาขึ้น) หรือบางคนอาจจะเรียก วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ ตั้งอยู่ที่ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จัดพิธีตักบาตรเทโว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหลวงพ่อแก่นจันทร์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดเขานางบวช และตักบาตรพระสงฆ์ เดินลงจากเขา จำนวนนับร้อยรูป ในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ตักบาตรเทโว 2559 วัดเขานางบวช
ตักบาตรเทโว 2559 วัดเขานางบวช

* เครดิตภาพ งานตักบาตรเทโวและทอดกฐิน ปี 2557 จากเว็บไซต์ วัดเขานางบวช

share now2