เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ และพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมภายในงาน พิธีเปิดพระพักตร์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ชมนิทรรศการกลุ่มทวารวดี กลุ่ม 5 ชาติพันธุ์ นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 5 ขุนเขา 1 ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารดี ที่อู่ทอง) การแสดงแสง สี เสียงพุทธประวัติ บริเวณหน้าผา กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทวารดี ที่อู่ทอง ณ ถ้ำเขาบิน

งาน “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 7 (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ประจำปี 2559
งาน “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 7 เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง ประจำปี-2559

กำหนดการโครงการอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7 (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง)

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2560 ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ และพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ภาคกลางวัน

เวลา 9.09 น.

 • พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณลานการแสดงแสง สี เสียง ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
 • ชมนิทรรศการกลุ่มทวารวดี, กลุ่ม 5 ชาติพันธุ์, นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองโบราณ ณหมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ เวลา 15.00 น แขกผู้มีเกียรติและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมกันณเวทีมวยชั่วคราวหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 15.00 น.

 • แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมกัน ณ เวทีมวยชั่วคราวหมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 15.20 .

 • ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือกนานาชาติ เดินทางมาถึงบริเวณเวทีมวย
 • พิธีกรเรียนเชิญประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการฯ ขึ้นบนเวทีมวยฯ

เวลา 16.00 น.

 • เริ่มการถ่ายทอดสดทางสภานีโทรทัศน์ ช่องไทยรัฐทีวี 32 HD และ TGN

เวลา 16.40 น.

 • หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 17.10 น.

 • ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ประธานการจัดงานฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ

เวลา 17.29 น.

 • สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ
 • ชมชุดการแสดง
 • พิธีการเชิญประโนในพิธีฯ และประธานการจัดงานฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ขึ้นสู่แท่นพิธี
 • ประธานการจัดงานฯ กล่าวรายงาน
 • ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน

เวลา 18.49 น.

 • ประธานในพิธีฯ กระทำพิธีเปิดพระพักตร์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชมการแสดง แสง สี เสียง พุทธประวัติ บริเวณหน้าผา ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

- - เสร็จพิธีภาคกลางวัน - -

การแต่งกาย

องคมนตรี แต่งกายชุดผ้าไหมพระราชทานสีขาว

ข้าราชการ แต่งกายชุดสุภาพสีขาว

ผู้เข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดสุภาพ

 

ภาคกลางคืน

เวลา 19.00 น.

 • หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิดงาน ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 19.30 น.

 • ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ประธานในพิธีเปิดงาน เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
 • นายอำเภออู่ทอง กล่าวรายงาน
 • ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ประธานในพิธี กล่าวและกระทำพิธีเปิดงาน
 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง”

เวลา 20.30 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

- - เสร็จพิธีภาคกลางคืน - -

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

เวลา 19.00 น.

 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จากเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 20.30 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เวลา 18.50 น.

 • ชมการแสดง 5 ชาติพันธุ์
 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชาวนาไทย จาก เทศบาลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 22.00 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง พุทธประวัติ บริเวณหน้าผา ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 22.30 น.

 • ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทวารวดี ที่อู่ทอง ณ ภูผาถ้ำมังกรบิน เขาทำเทียม ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ 1 มกราคม 2560

เวลา 19.00 น.

 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 20.30 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 2 มกราคม 2560

เวลา 19.00 น.

 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 20.30 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 3 มกราคม 2560

เวลา 18.00 น.

 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 19.00 น.

 • ชมการประกวดภาพถ่าย

เวลา 20.00 น.

 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 4 มกราคม 2560

เวลา 18.00 น.

 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
 • ชมนิทรรศการภาพถ่ายเมืองโบราณอู่ทอง

เวลา 19.00 น.

 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 19.30 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง พุทธประวัติ บริเวณหน้าผา ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 20.30 น.

 • ชมการแสดงวงดนตรี รำวงชาวบ้าน อ๊อดโฟร์เอส (เต็มวง)

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

ที่มาของบทความ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004259043703

share please