เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก

     หลวงพ่ออู่ทอง หรือ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในบริเวณ วัดเขาทำเทียม ในเขตเทศบาลท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นพระพุทธรูปแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณหน้าผาที่ชื่อว่า "ผามังกรบิน" องค์หลวงพ่ออู่ทองมีความสูง 108 เมตร ฐานกว้าง 88 เมตร หน้าตักกว้าง 65 เมตร อยู่ในพื้นที่ราว 100 ไร่ เป็นพื้นที่เหมืองหินเก่า ที่หมดสัมปทานไปแล้ว ทางโครงการจึงได้ขออนุญาตจากทางจังหวัดสุพรรณบุรี และกรมป่าไม้ เพื่อสร้างสถานที่แห่งนี้เป็นพุทธมณฑลของจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกประการluangpoh uthong icon

หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

     โครงการพระพุทธรูปแกะสลักภูผา หลวงพ่ออู่ทอง เกิดจาก พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘) ที่ปรึกเจ้าคณะ จังหวัดสุพรรณบุรี มีดำริที่จะสถาปนาพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ณ ภูผามังกรบิน ในเขตโบราณสถานเมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี ด้วยเหตุผลสอดคล้องทั้งในด้านพื้นที่ ที่กรมศิลปากรยืนยันว่า เมืองอู่ทองเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ส่งพระโสณะ และพระอุตตรเถระ เข้ามาในต้นพุทธศตวรรษที่ 3 ดังหลักฐานจารึกศิลา ปุษยคีรี และ ธรรมจักรบนยอดเสาอโศก

หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

     บริเวณหน้าผาที่แกะสลักหลวงพ่ออู่ทอง มีทัศนียภาพสวยงาม มีน้ำตกตามธรรมชาติ บริเวณภูเขามีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเป็นป่าเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการที่บริเวณนี้เคยเป็นเหมืองหินเก่า ในเบื้องต้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย อพท. ได้ทำการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามร่มเย็น ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาสักการะ และร่วมทำบุญปิดทองพระเกศขนาดใหญ่ ที่จะนำขึ้นไปประดิษฐานเหนือเศียรองค์พระ เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทุกวัน

หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

แผนที่การเดินทางไปนมัสการ หลวงพ่ออู่ทอง

     หากเดินทางมาจากทาง อ.เมืองสุพรรณบุรี ตามถนนมาลัยแมน จากหอนาฬิกา อ.เมือง ถึง หอนาฬิกา อ.อู่ทอง ระยะทางประมาณ 32 ก.ม. เมื่อถึงหอนาฬิกา อ.อู่ทอง จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้าย ระยะทางประมาณ 1.5 ก.ม. จากนั้นจะมีป้ายชี้ไปโครงการแกะสลัก หลวงพ่ออู่ทอง ให้เลี้ยวขวา เข้าซอย เป็นถนนท้องถิ่น ระยะทางประมาณ 1.4 ก.ม. จะเจอแยก ซ้าย-ขวา ให้เลี้ยวขวาตามทางไปเรื่อย ๆ ประมาณ 1.2 ก.ม. หลังจากผ่านวัดเขาทำเทียมไปแล้ว จะเป็นพื้นที่โล่งกว้าง มองไปข้างหน้าและทางซ้าย ก็จะมองเห็นหน้าผาภูเขาที่แกะสลักหินได้ไม่ยากครับ

รวมรูปภาพ หลวงพ่ออู่ทอง และบริเวณมณฑลพิธีทำบุญปิดทอง

share now2