เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมชนสมถวิลพัฒนา ร่วมกันจัดโครงการ "ถนนหรรษา วินยานุโยค" เพื่ออนุรักษ์อาคารแถวไม้วินยานุโยค สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนแถวไม้โบราณ ในเขตเมืองโบราณอู่ทอง

ถนนคนเดิน ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     ถนนคนเดิน "ถนนหรรษา วินยานุโยค" มีกิจกรรมที่ชาวบ้านมาเปิดร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายแต่มีความงดงาม ซึ่งได้รับความสนใจพอสมควร จากชาวอู่ทองและประชานชนที่อยู่ในอำเภอใกล้เคียง ทางผู้จัดจึงได้จัดถนนคนเดิน "ถนนหรรษา วินยานุโยค" ต่อเนื่องมาอีก เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ต่างอำเภอ หรือแม้กระทั่งต่างจังหวัด ได้มาสัมผัสบรรยากาศความงดงามของเมืองโบราณอู่ทอง โดยตลาดหรรษาวินยานุโยคนี้ จะเปิดทุกวันศุกร์และวันเสาร์แรกในทุกๆ เดือน วันศุกร์เริ่มเวลา 15.00-22.00 น. และวันเสาร์เวลา 10.00-22.00 น.

ถนนคนเดิน ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี
ถนนคนเดิน ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี
ถนนคนเดิน ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี
ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี
ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

กิจกรรมที่มีใน ถนนหรรษา วินยานุโยค

     ถนนหรรษา วินยานุโยค นี้ โดยวัตถุประสงค์หลักของผู้จัดแล้วน่าจะไม่ได้เน้นที่ตัวสินค้า แต่ไปเน้นที่การสร้างบรรยากาศแบบชุมชนโบราณ บนพื้นที่และสถาปัตยกรรมแบบเรือนไม้ดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่นนี้ ดังนั้นสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของกิน อาหาร ของใช้เบ็ดเตล็ดที่เราพบเห็นได้ในตลาดนัดท้องถิ่นทั่วไป นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์โอทอป รวมทั้งขนมไทย ๆ พื้นบ้านหลายร้าน พ่อค้าแม่ขายหลายท่าน โดยเฉพาะคนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการสวมใส่ผ้าไทย ดูแล้วสวยงามน่าชม

เวลา เปิด-ปิด

มีเฉพาะ วันศูกร์ และเสาร์ แรกของเดือนเท่านั้น

  • วันศุกร์ เวลา 15.00-22.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 10.00-22.00 น.

แผนที่การเดินทางไป ถนนหรรษา วินยานุโยค

รวมรูปภาพ ถนนหรรษา วินยานุโยค

share now