เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ประวัติวัดวังหว้า อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

     วังหว้า ชื่อวัดมีความหมายว่า "ดงหว้า" ครั้งแต่ก่อนมีต้นหว้าใหญ่มากมายหลายต้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2463 ผู้สร้าง อาจารย์ปั้น หมายเกิด สถานที่วัดมีอาณาเขตกว้างยาว จำนวน 28 ไร่ 39 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดวังหว้า อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

     ถาวรวัตถุภายในวัด ได้แก่ หอสวดมนต์ หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ.2513 พระครูสุวรรณสิริคุณ (แกละ) ผู้สร้าง ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ.2499 พระครูเจริญกิตติญาโณ มาบูรณะต่อเติม และสร้างเมรุเมื่อ พ.ศ.2522 ส่วนอุโบสถหลังใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 พระปลัดสุนทร ผลปุญโญ ผู้สร้าง ปูชนียวัตถุภายในวัด มีหลวงพ่อเพ็ชร ปางสมาธิแบบสุโขทัย หน้าตักกว้าง 25 นิ้ว สูง 46 นิ้ว การบูรณะปฏิสังขร ศาลาการเรียนญ หอสวดมนต์ และกุฏิ และสร้างศาลาหลวงปู่ปั้นทรงไทย สร้างกำแพงแก้วอุโบสถ เทปูนหน้าศาลาการเปรียญในปี พ.ศ.2539 ถึง ปี พ.ศ.2544 สิ้นงบประมาณ 1,961,970 บาท บูรณะโดยประอธิการสมบูรณ์ เขมาภิรโต เจ้าอาวาสรูปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาสวัดวังหว้า

รูปที่ 1 อาจารย์ปั้น ผู้สร้างวัด
รูปที่ 2 อาจารย์ถม ได้สร้างอุโบสถหลังแรก เมื่อ พ.ศ.2572
รูปที่ 3 อาจารย์แต้ม
รูปที่ 4 อาจารย์เพ็ชร เรืองเวที
รูปที่ 5 อาจารย์เชิญ เพียรเงิน
รูปที่ 6 อาจารย์โสภณ (แกละ) สิริวณโณ ต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสุวรรณสิริคุณ ได้สร้างหอสวดมนต์ใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2513 และย้ายกุฏิมาอยู่รวมกับหอสวดมนต์ใหม่ (เดิมกุฏิอยู่ริมแม่น้ำ) แล้วท่านก็สร้างหอระฆังจนแล้วเสร็จก็มรณะภาพ เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2522

     ต่อมา พระครูเจริญ ทิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดวังหิน ได้มารักษาการแทน และได้ทำการบูรณะศาลาการเปรียญพร้อมกับสร้างเมรุเผาศพขึ้น ต่อมาจึงได้แต่งตั้งพระสุนทร ผลปุญโญ เป็นเจ้าอาวาส (รูปที่ 7) และได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระปลัดสุนทร ผลปุญโญ และได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ใช้เวลา 3 ปี เศษ สิ้นงบประมาณ 6,304,590 บาท (หกล้านสามแสนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ได้จัดพิธีผูกพัทธสีมา

     ปี พ.ศ. 2537 พระปลัดสุนทร ผลปุญโญ ดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงปี พ.ศ. 2539 จึงได้ลาสิกขา คณะกรรมการจึงนิมิตรพระครูสุวรรณวิจิต เจ้าคณะตำบลสามชุกให้มาแต่งตั้งพระสมบูรณ์ เขมาภิรโตให้รักษาการแทนมาเกือบ 1 ปี จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดวังหว้า (รูปที่ 8) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 ตอนรักษาการอยู่ได้ร่วมกับกรรมการสร้างศาลาปูนปั้นทรงไทยปลายปี พ.ศ. 2539 สิ้นงบประมาณ 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อมาได้บูรณะหอสวดมนต์

ปี พ.ศ. 2540 ได้ต่อเชิงชายคาหอสวดมนต์ให้ติดกับกุฎิขัดเงาเสาและพื้นติดเพดานฝ้า ทำห้องน้ำ ห้องสุขาใหม่ 3 ห้อง สิ้นงบประมาณ 320,000 (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2541 ได้บูรณะศาลาการเปรียญขัดเสาทาสีภายในและภายนอกติดโคมไฟ เดินสายไฟใหม่ สิ้นงบประมาณ 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2542 ได้เทลานปูนหน้าศาลาสิ้นงบประมาณ 235,000 (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2543 ได้ร่วมสร้างกำแพงแก้วพระอุโบสถและซุ้มประตู สิ้นงบประมาณ 553,600 (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2544 ได้บูรณะกุฎิสงฆ์กั้นห้องติดเพดานฝ้า ทาสี ทำเสร็จแล้ว 5 หลัง รวม 15 ห้อง สิ้นงบประมาณ 133,370 (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ยังเหลืออีกหนึ่งหลังยังรอเงินอยู่เพราะต้องทำใหม่เกือบทั้งหลังซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก

 

ลงชื่อผู้ทำประวัติ

พระอธิการสมบูรณ์ เขมาภิรโต
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2544