เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

        พระพุทธบาท ๔ รอย ที่วัดสามชุก มีอายุราว พ.ศ. ๒๐๕๐ มณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธบาทนี้ ชุมชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๓๕๐ และได้รับการบูรณะครั้งหลังสุด เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยพระครูสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาส เป็นประธานกรรมการ และนายพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ เป็นประธานดำเนินการ รวมทั้งชาวบ้าน ร่วมใจกันบริจาคเงินสนับสนุนการบูรณะในครั้งนี้ด้วย

พระพุทธบาท 4 รอย วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

พระพุทธบาท 4 รอย วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีพระพุทธบาท 4 รอย วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีพระพุทธบาท 4 รอย วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีพระพุทธบาท 4 รอย วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีพระพุทธบาท 4 รอย วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีพระพุทธบาท 4 รอย วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ดูประวัติวัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี คลิกที่นี่ได้เลยครับ

share sija