เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับเกียรติจากทาง สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ให้ไปพูดคุยให้ชาวบ้านได้ฟังถึงเรื่องราวของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบป้ายฉลาก โดยได้มีการทำ workshop เพื่อให้ทางกลุ่มเกษตรกร ได้เข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบ และการผลิตป้ายฉลาก

โดยมีกลุ่มเกษตรกร จากตำบลบ้านสระ นำทีมโดย ผู้ใหญ่สมเกียรติ สว่างศรี และเกษตรกรจากตำบลกระเสียว นำทีมโดย ผู้ใหญ่บ้าน สงบ สุขสำราญ และลุงอำนวย นุ่มจันทร์ ทั้งหมดนี้ร่วมมือเป็นเครือข่ายกัน คอยช่วยเหลือแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ กลุ่มของผู้ใหญ่สมเกียรต์ ใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบ้านดงโมกข์ ทางกลุ่มของผู้ใหญ่สงบ สุขสำราญ จะใช้ชื่อ "กลุ่มข้าวอินทรีย์" และกลุ่มของลุงอำนวยใช้ชื่อว่า "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่ามะกรูด"

จากที่ได้พูดคุย ทั้ง 3 ท่านเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเชิงเกษตรอินทรีย์ ได้แก่การทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะที่บ้านของคุณลุงอำนวย เป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรอินทรีย์ ที่หลากหลาย แค่ได้คุยกับคุณลุงอำนวย เดี๋ยวเดียว ก็ได้ความรู้มากมายแล้ว ไว้ว่าง ๆ ต้องแวะไปเรียนรู้วิชาการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านคุณลุงบ้างครับ แล้วทาง "เรารักสุพรรณ" จะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้า

ท่านผู้ใหญ่บ้าน สงบ สุขสำราญ ก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และแนวความคิดต่าง ๆ ในการตลาดและการผลิตที่ผสมผสาน ระหว่างการเกษตรอินทรีย์ ในขณะเดียวกันก็มองหาเทคโนโลยี และเครื่องทุ่นแรงเข้ามาให้ลูกบ้านได้ใช้ ได้เรียนรู้อยู่เสมอ ส่วนท่านผู้ใหญ่สมเกียรติ เป็นผู้ที่มีความกว้างขวางในพื้นที่และมีช่องทางในการติดต่อในการตลาดที่หลากหลาย (กำลังดำเนินการติดต่อกับเครือข่ายเพื่อส่งข้าวไรซ์เบอรี่ ไปขายยังต่างประเทศ)

ในโอกาสนี้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ของฝากผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ (ข้าวอินทรีย์) ไว้ให้ทุกท่านได้เลือกรับไปบริโภคกันได้ตามอัธยาศัย  ทางกลุ่มรับรองว่า เป็นข้าวอินทรีย์แท้ 100% ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของทุกท่าน ใครต้องการที่จะรับไปจำหน่าย หรือเอาไปทำตลาด ก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับ (ขายส่ง)

P 20150603 131102
P 20150603 131508
P 20150603 135845
ผู้ใหญ่สมเกียรติ สว่างศรี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษ บ้านดงโมกข์
22 ม.8 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โทร.086-170-9564
P 20150603 135911
ผู้ใหญ่ สงบ สุขสำราญ
กลุ่มข้าวอินทรีย์ 55/5 ม.7 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทร.089-802-4832
P 20150603 135932
ลุงอำนวย นุ่มจันทร์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่ามะกรูด 44/1 ม.3 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทร.085-174-9570