เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     เฮาได้มีโอกาสมาหมึ่งพิธี "ปุกหลุ่มบ๊าน" หรือบางคนเอิ๊นว่า "ปุลุ่มบ๊าน" เป็นพิธีการ "ตั๊งสิมบ๊าน" หรือหลักบ๊านหลักเมือง หองพี่น้องซาวไทยพวน บ๊านไผ่เดี่ยว หมูที่ ๙ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

     ก่อนจี่เถิงมื้อตั๊ง ตอนแลงเพิ่นจี่นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เย็นก่อน ตอนเซ้าจี่ถวายภัตตาหารเซ้าแด่พระสงฆ์ พระจี่สวดถอน เอาสิ่งบ่ดีบ่งามเอาะไปก่อน พอได้ฤกษ์งามยามดี จี่เอ็ดพิธีเอาเสาลงหลุม เพิ่นจี่ผูกพวงมาลัย ผ้าสามสี ปิดทอง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จี่นำเงินทองฮองหลุมนำกะดี

พิธี ปุกหลุ่มบ๊าน หรือ ปุลุ่มบ๊าน ของชาวไทยพวน บางปลาม้าพิธี ปุกหลุ่มบ๊าน หรือ ปุลุ่มบ๊าน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า

     พิธีต่อไปเป็นการเอ็ดพิธีเสียเสื่อม ผู๊เอ็ดพิธี คือ ลุงจ้าย หอมสุวรรณ ลุงไสว อินทรีย์วงศ์ ลุงบุญส่ง หอมสุวรรณ ลุงสวรรค์ อ่อนศรี โดยจี่เส่อซุดขาว ผ้าขาวโพกหัว พิธีเสียเสื่อมจี่ใซ้เวลานานเติบ เพิ่นจี่นำดินเก่าเอาะ แล้วเอาดินเหม่อมาเส่อแทน มีการฟื้นดิน เจอไหเงิน ไหทอง บ่งเบาะเถิงความมีโชคชัย ลาภผล พูนทวี ทำมาค้าขึ๊น อยู่ดีกินดี อุดมสมบูรณ์ดีสู๊อย่าง

     หลังเอ็ดพิธีเสียเสื่อม กะจี่มีพิธีสู่ขวัญ นำเอาพรสู่ขวัญฮึ้นเฮือนเหม่อมาเป็นบทสู่ขวัญในเทื่อนี่ โดยลุงจ้าย หอมสุวรรณ เป็นหมอพร หลังจากนั้นกะจี่เป็นพิธีหองคนทรงเจ๊า จี่มาหมึ่งว่าสมควรบ้อ ถึต้องบ้อ เพิ่นจี่มาปิดทองที่เสาฮั้นนำ

พิธี ปุกหลุ่มบ๊าน หรือ ปุลุ่มบ๊าน ของชาวไทยพวน บางปลาม้าพิธี ปุกหลุ่มบ๊าน หรือ ปุลุ่มบ๊าน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า
พิธี ปุกหลุ่มบ๊าน หรือ ปุลุ่มบ๊าน ของชาวไทยพวน บางปลาม้าพิธี ปุกหลุ่มบ๊าน หรือ ปุลุ่มบ๊าน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า

     การเอ็ดพิธีมีความละเอียดอ่อน ทุกขั๊นตอน จะเอ็ดเฮ๊อถึต้องตามฮีตโบราณ เพื่อเป็นหลักซัยเฮ๊อหมู่บ๊าน และเฮ๊อลุหลานต่อไปได้อยู่ดีมีสุข มีความฮักใคร่ปรองดอง ซ่อยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดไป พิธีนี้เพิ่นจี่เอ็ดมาตั๊งแต่มาตั๊งหมู่บ๊านเหม่อ ๆ ไทยพวนสู๊หมู่บ๊านจี่เอ็ดพิธีนี้ แต่ที่ได้เห็นพิธีนี้เพราะว่าเพิ่นได้นำเอาดินเหม่อมาถมเฮ๊อสูงฮึ้น กะเลยจำเป็นต้องมาเอ็ดพิธี " ตั้งสิมบ๊านเหม่อ " ผู๊เลอเคยเห็นหรือหยะฮู๊รายละเอียดพิธีการกะมาศึกษานำผู๊เฒ้าไทยพวนบ๊านไผ่เดี่ยวได้เน้อ

อัลบั้มรูปภาพ

ผู้เขียน / ถ่ายภาพ

lt kritthanarat sangsuwannasinร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
SPB 01 - 05 หัวหน๊าศูนย์ข่าว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ๊านท่าตลาด / เบาะข่าว
facebook : ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์

 

share please