เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     บ้านไทยพวน เป็นคลังสติปัญญาของคนพวนท้องถิ่นบางปลาม้า รวบรวมทั้งเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นรากเหง้าของบรรพชนคนพวน ที่อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว มาตั้งรกรากอยู่บ้านเก้าห้อง ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสุพรรณ บริเวณรอบวัดลานคา ก่อนที่จะกระจัดกระจายออก จับจองที่ทำกินออกไปทางด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสายนี้

ไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรีไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     ไกลออกไป จากรกรากแก้วแห่งแรกที่ได้มาพักพิง ก็ได้แตกสาขาแขนงไกลออกไป ราว ๒๐ - ๓๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่เต็มไปด้วยป่าไผ่ ป่าแซง สลับไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ต่างก็บุกป่าฝ่าดงถากถาง จับจองที่ดินกันเพื่อทำไร่ไถนา บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำลักษณะก้นกระทะ ฤดูน้ำก็จะมีน้ำหลากท่วมขังหลายเดือน ระหว่างรอเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวบ้านได้อาศัยท้องทุ่งประกอบอาชีพจับปลาเพื่อกิน ที่เหลือขาย

     แต่ในปัจจุบันวิถีการประกอบอาชีพได้เปลี่ยนแปลงไป อุปกรณ์การทำมาหากินก็ลดความจำเป็นลงเรื่อย ๆ ลุงพาว ปภานิธิสกุล ได้รวบรวมเอาวิถีแห่งลุ่มน้ำสุพรรณและท้องทุ่งบางปลาม้าแห่งนี้ มาไว้ในบริเวณบ้านของท่าน ในบ้านหมี่เก้าห้องนี้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจในวิถีคนพวนบางปลาม้า มีผู้ใหญ่หลายท่านได้มาเยี่ยมเยือนไม่ขาดสาย จนชาวไทยพวนสุพรรณบุรี ขนานนามว่าปราชญ์ท้องถิ่นของอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

บ้านไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรีบ้านไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

อัลบั้มรูปภาพ

ผู้เขียน / ถ่ายภาพ

lt kritthanarat sangsuwannasinร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
SPB 01 - 05 หัวหน๊าศูนย์ข่าว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ๊านท่าตลาด / เบาะข่าว
facebook : ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์

 

share please