เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

* เรื่องราว งานประเพณีชาวไทยพวน อ.บางปลาม้า

เอ็ดหังจั่งจี่เอิ้นว่า "กินข๊าวแลงงันกัน"

     ซาวไทยพวนเป็นกลุ่มชนซอบความสงบ แต่เถิงเวลาเล่นก้ะเล่นกันอย่างสนุกสนานครื้นเครง ในสมัยโบราณยามที่ได๊เก็บเกี่ยวข๊าวนาปีแล้ว บ่ว่าจี่เป็นหนุ่มสาวเฒ่าแก่ก้ะจี่มาฮ่วมพาข๊าวแลงละก้ะฮ้องฮำทำเพลงกัน เป็นการพักผ่อนที่ได๊เอ็ดเวี้ยะงานมาตลอดทั้งปี

กินข๊าวแลงงันกัน งานประเพณีไทยพวน บางปลาม้า

     ยามเดือนอ้ายฮอดเดือนสามน้ำท่าในท่งนากำลังลง ปูปลาก้ะมีอยู่หลายในลำคลองหนองบึง ผู้เลอเซาะหังได๊ก้ะจี่เอามาเอ็ดกับข๊าวกับปลาฮ่วมพาข๊าวกัน เป็นโอกาสหองคนหนุ่มสาวที่มาซ่อยเวี้ยะกันมาเฮียนฮู้ความเป็นอยู่หองกันและกัน

     ช่วงระยะเวลานี้มีประเพณีวัฒนธรรมหลากหลายอย่าง อันได๊แก่ สู่ขวัญข๊าว สู่ขวัญเกวียน สู่ขวัญควาย มีงานบุญข๊าวคั่ว (ข้าวเม่า) บุญข๊าวหลามข๊าวจี่ (กำฟ้า) เป็นซ่วงที่ข๊าวปลาอาหารกำลังอุดมสมบูรณ์ก้ะเลยมีโอกาสพบพ้อกัน

กินข๊าวแลงงันกัน งานประเพณีไทยพวน บางปลาม้า

     การจัดงาน "กินข๊าวแลงงันกัน" จึงได๊แนวคิดหองชุมชนชาวพวนที่อาศัยอยู่ใน ๗ ตำบล หลายก่อน ๒๐ หมู่บ้าน ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการอนุรักษ์ ฮักษาฮีตครองของบรรพบุรุษไทยพวนที่มีมานานหลายร้อยปี ล้ะก้ะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จี่ไปฮ่วมบุญทอดผ้าป่าไทยพวนทั่วประเทศไทย ที่จัดเฮ้อมีมา ๕๘ เทื่อแล้ว ปีนี้ไปทอด วัดสีพูม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขอเซิญน้องอ้ายไทยพวนทั่วประเทศไปฮ่วมบุญกุศล ฮ่วมสนุกสนาน หล่อหลอมเลือดพวนเฮ้อเหนียวแน่น ฮักแพงกันตลอดไปเด้อออออออ

อัลบั้มรูปภาพ

ผู้เขียน / ถ่ายภาพ

lt kritthanarat sangsuwannasinร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
SPB 01 - 05 หัวหน๊าศูนย์ข่าว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ๊านท่าตลาด / เบาะข่าว
facebook : ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์

 

share please