เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน  “ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี” 

ประจำปี  ๒๕๕๖  อย่างยิ่งใหญ่ 

ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
และงานทิ้งกระจาดดิน  ระหว่างวันที่  ๑ – ๔  กันยายน  ๒๕๕๖

pp01

    จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี  กำหนดจัดงาน  “ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี  ๒๕๕๖”  ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖   และงานทิ้งกระจาดดิน  ระหว่างวันที่  ๑ – ๔  กันยายน  ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อหลักเมือง  และเทพเจ้าภาคต่าง ๆ ที่นำความเป็นสิริมงคล  ความสุข  ความเจริญมาให้แก่ครอบครัว  บ้านเรือน  และร้านค้า  อีกทั้ง  เป็นการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมาเป็นเวลานานให้คงอยู่ต่อไป 

pp02  
     สำหรับกิจกรรมของงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้  ประกอบด้วย  ขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง  การแสดงมังกรทองเล่นไฟ  ชมขบวนแห่โคมไฟ  ร่วมพิธีลอยกระทง  ร่วมประมูลตะเกียง (ทีตี่เต็ง)  การทิ้งกระจาดให้ทาน  เป็นต้น


กำหนดการ

     24 สิงหาคม 2556     เวลา 08.00 น. ชมขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง
                                      เวลา 20.00 น. ชมการแสดงมังกรทองเล่นไฟ

     25 สิงหาคม 2556     เวลา 18.00 น. ชมขบวนแห่โคมไฟ , ร่วมพิธีลอยกระทง

     26 สิงหาคม 2556     เวลา 10.00 น. ร่วมประมูลตะเกียง (ที่ตี๋เต้ง)

                                      เวลา 15.00 น. ทิ้งกระจาดให้ทาน

     24 - 28 สิงหาคม 2556 มีงิ้ว 2 คณะ , ลิเก , ภาพยนตร์ ทุกคืน

     14 กันยายน 2556 ทิ้งกระจาดดิน


     ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เที่ยวงาน  “ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี  ๒๕๕๖”  ณ  บริเวณสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง  ถนนพันคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100